Nieuws

Brexit: gevolgen voor gebruikers van genetische bronnen

Gepubliceerd op
18 februari 2021

Per 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten en zijn er nieuwe overeenkomsten tot stand gekomen tussen de EU en het VK. Welke invloed heeft dit op de toegang tot genetische bronnen en de naleving van ABS-regels voor gebruikers van genetische bronnen?

Toegang tot de genetische bronnen van het VK

Toegang tot genetische bronnen in de EU wordt bepaald op nationaal niveau, niet op EU-niveau. Dit betekent dat de Brexit geen invloed heeft op de toegang tot de genetische bronnen van het VK. Aangezien het VK de toegang tot genetische bronnen niet reguleert, zijn er in het VK geen toegangsmaatregelen met betrekking tot ABS. Andere Britse wetgeving kan echter nog steeds van toepassing zijn.

Naleving van ABS-regels in het VK

Naleving van ABS-regels wordt voornamelijk bepaald op EU-niveau via de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014). De EU ABS Verordening vereist dat elke lidstaat toezicht houdt op de ABS-naleving van gebruikers van genetische bronnen in dat land. Het VK handhaaft grotendeels de bepalingen van de EU ABS Verordening, met enkele wijzigingen die zijn aangebracht in de EU Exit-wetten.

De Nagoya Protocol (Compliance) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 en de Environment and Wildlife (Legislative Functions) (EU Exit) Regulations 2019 zijn op 31 januari 2020 in het VK in werking getreden. Het doel van deze verordeningen is om eerdere verordeningen, die het Nagoya Protocol implementeren in het VK, te wijzigen en van kracht te laten blijven nu het VK de EU heeft verlaten.

Enkele opvallende veranderingen voor Britse gebruikers van genetische bronnen:

  • Zorgvuldigheidsverklaringen worden niet langer ingediend via de EU-tool DECLARE, maar worden nu ingediend bij het Britse Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra).
  • Aanvragen voor erkenning van een best practice worden niet meer ingediend bij de Europese Commissie, maar moeten worden ingediend bij Defra.

Richtlijnen voor de ABS-processen, formulieren en meer informatie over de ABS-wetgeving in het VK zijn beschikbaar op de pagina over ABS van de Britse overheid en het ABS Clearing-House.