Nieuws

EU ABS Verordening: binnen of buiten het toepassingsgebied?

Gepubliceerd op
22 september 2020

Wanneer vallen uw activiteiten met genetische bronnen onder de EU ABS Verordening? In dit artikel belichten we een aantal voorbeelden van activiteiten met genetische bronnen die binnen of buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening vallen.

De EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) is alleen van toepassing als aan alle drie volgende voorwaarden is voldaan:

  • toegang tot het materiaal is verkregen op of na 12 oktober 2014;
  • het materiaal is afkomstig uit een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en relevante toegangswetgeving heeft;
  • er vindt binnen de EU onderzoek en/of ontwikkeling van de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische bronnen plaats (‘gebruik van genetische bronnen’).

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, vallen uw activiteiten met genetische bronnen mogelijk binnen het toepassingsgebied van de Verordening.

Voorbeelden van situaties binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening

De volgende activiteiten vallen binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening als zij in de EU worden uitgevoerd met genetische bronnen waartoe op of na 12 oktober 2014 toegang is verkregen uit een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en relevante toegangswetgeving heeft vastgesteld.

  • Onderzoek naar genetische bronnen dat leidt tot het isoleren van een biochemische verbinding die wordt gebruikt als bestanddeel van een cosmetisch product.
  • Een teeltprogramma voor het kweken van een nieuw plantenras op basis van landrassen of in de natuur voorkomende planten.
  • Genetische modificatie — het tot stand brengen van genetisch gemodificeerde dieren, planten of micro-organismen door opneming van een gen van een andere soort.

Voorbeelden van situaties buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening

Genetische bronnen vallen buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening als zij verkregen zijn vóór 14 oktober 2014 en/of niet verkregen zijn uit een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en relevante toegangswetgeving heeft vastgesteld.

Daarnaast worden sommige activiteiten niet gezien als gebruik van genetische bronnen in de zin van de EU ABS Verordening, ook als de genetische bronnen op of na 12 oktober 2014 verkregen zijn uit een land dat Partij is bij het Nagoya Protocol en relevante toegangswetgeving heeft vastgesteld.

  • Menselijke genetische bronnen vallen niet onder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en het Nagoya Protocol, en hun gebruik valt daarmee buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening.
  • Als genetische bronnen vallen onder een EU-erkend gespecialiseerd ABS-instrument (het ITPGRFA en het PIP-Kader) en gebruikt worden in overeenstemming met deze instrumenten, vallen zij buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening.
  • Wanneer genetische bronnen worden verhandeld als handelsgoederen voor onmiddellijk verbruik of als bestanddelen van bijvoorbeeld levensmiddelen of dranken, vallen zij buiten het toepassingsgebied van de Verordening omdat er geen sprake is van gebruik. Echter, onderzoek en/of ontwikkeling aan deze genetische bronnen valt mogelijk wel binnen het toepassingsgebied.
  • Wanneer genetische bronnen alleen dienen als toetsings- of referentiehulpmiddelen, vallen zij buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening. Voorbeelden hiervan zijn proefdieren die worden gebruikt om de effectiviteit van medische producten te testen, referentiemateriaal voor gebruik in laboratoria (inclusief referentiestammen), of pathogenen die worden gebruikt om de resistentie van plantenrassen te onderzoeken.

Meer voorbeelden van situaties binnen of buiten het toepassingsgebied worden gegeven op de website van het ABS-Loket Nederland: ‘Wat is het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening?

Tool voor hulp bij de naleving van de EU ABS Verordening

Het ABS Loket Nederland heeft een interactieve tool ontwikkeld om u te helpen bepalen of uw activiteiten onder de Verordening vallen en de verplichtingen hieraan verbonden zijn. U vindt de hulptool op deze pagina.

Buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening? Controleer ook nationale ABS-wetgeving van het land van levering!

Zelfs wanneer uw activiteiten met genetische bronnen buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening vallen, zijn de nationale ABS-wetgeving en wettelijke vereisten van het land van levering nog steeds van toepassing. Als gebruiker moet u zich houden aan de regels van het land van levering. Anders kunt u in een later stadium door de autoriteiten van dat land ter verantwoording worden geroepen.

Meer informatie over het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening is te vinden op de website van het ABS-Loket Nederland, in het bijzonder de pagina’s ‘Verordening (EU) 511/2014’ en ‘Wanneer word ik als gebruiker beschouwd?