Nieuws

EU ABS Verordening: uitheemse soorten, biologische bestrijdingsorganismen en geassocieerde organismen

Gepubliceerd op
23 september 2021

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie een herziene Leidraad betreffende de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) gepubliceerd, die meer informatie geeft over het toepassingsgebied en de gebruikersverplichtingen van de EU ABS Verordening. In dit artikel gaan we nader in op twee onderwerpen met betrekking tot het toepassingsgebied: uitheemse soorten en biologische bestrijdingsorganismen, en geassocieerde organismen.

Uitheemse soorten en biologische bestrijdingsorganismen

Uitheemse soorten zijn soorten die oorspronkelijk niet in een gebied voorkomen, maar opzettelijk of onopzettelijk buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd door menselijke activiteit. Dit omvat bijvoorbeeld ook biologische bestrijdingsorganismen die zijn uitgezet om plagen te bestrijden.

Uitheemse soorten vallen mogelijk binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening, ongeacht of ze invasief kunnen worden, en dit geldt zowel voor uitheemse soorten die opzettelijk in het milieu worden geïntroduceerd als voor uitheemse soorten die onbedoeld zijn geïntroduceerd. Wanneer uitheemse soorten zich eenmaal in een land hebben gevestigd (d.w.z. ze houden zichzelf in het wild in stand), worden zij geacht in in situ-omstandigheden voor te komen in dat land. Het land waar de toegang vanuit in situ-omstandigheden plaatsvindt, is het land van levering waarvan de regels moeten worden nageleefd, zelfs als de soort niet inheems is in dat land. Hetzelfde geldt voor uitgezette biologische bestrijdingsorganismen zodra zij zich hebben gevestigd in het land waar zij zijn uitgezet.

Zie voor meer informatie secties 2.1.4 en 2.1.5 van de Leidraad.

Geassocieerde organismen op een genetische bron

Geassocieerde organismen zijn alle organismen die in of op een andere genetische bron verblijven, zoals parasieten, plagen, pathogenen, symbionten of de microbiota daarvan. In sommige gevallen worden de voorwaarden voor het gebruik van geassocieerde organismen gespecificeerd in de PIC en MAT die van toepassing zijn op de verkregen genetische bron. Als de PIC en MAT geen informatie bevatten over het gebruik van geassocieerde organismen, wordt de gebruiker geadviseerd om contact op te nemen met het land van levering en te verduidelijken of de vereisten voor het verkrijgen van PIC en MAT van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke organismen die bij de genetische bronnen horen waartoe toegang is verkregen.

Zie voor meer informatie sectie 2.3.1.6 van de Leidraad.