Nieuws

Enquête over de implementatie van de EU ABS Verordening

Gepubliceerd op
15 juli 2019

De Europese Commissie vraagt universiteiten, onderzoeksinstellingen, en andere gebruikers van genetische bronnen die onderzoekssubsidies aanvragen een enquête in te vullen. Via deze enquête hoopt de EC een beter beeld te krijgen van het kennisniveau omtrent de EU ABS Verordening en het effect van de Verordening op de dagelijkse praktijk van onderzoekers.

De specifieke doelen van de enquête zijn:

  • peilen van het kennisniveau van aanvragers van onderzoekssubsidies met betrekking tot de EU ABS Verordening;
  • vaststellen of aanvragers van onderzoekssubsidies weten hoe zij een zorgvuldigheidsverklaring moeten indienen;
  • nagaan of tijdens de aanvraagprocedure ondersteuning (en zo ja, welke ondersteuning) gegeven wordt door subsidieverleners met betrekking tot de verplichtingen van ontvangers binnen de EU ABS Verordening, en met name artikel 7(1);
  • informatie verzamelen over de praktische implicaties van de bepalingen en implementatie van de ABS Verordening op de onderzoekspraktijk.

De enquête is te vinden op EUSurvey, en kan tot 15 september ingevuld worden.