Nieuws

Meer dan 1200 internationaal erkende certificaten van naleving (IRCC) gepubliceerd op ABS Clearing-House

Gepubliceerd op
25 februari 2020

Sinds het Nagoya Protocol in 2014 van kracht werd, zijn er meer dan 1200 internationaal erkende certificaten van naleving (internationally recognised certificates of compliance, IRCC’s) uit twintig landen gepubliceerd op het Acces and Benefit-Sharing Clearing-House.

Een IRCC is een certificaat dat door het land van levering gepubliceerd is op de website van het ABS Clearing-House. Het is gebaseerd op een nationale vergunning of gelijkwaardig document en bevat informatie die kan helpen bij het monitoren van het gebruik van genetische bronnen door gebruikers. Een IRCC levert bewijs dat de gebruiker legaal en met voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) toegang heeft verkregen tot een genetische bron en dat onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) zijn afgesloten.

Gebruikers van genetische bronnen kunnen hun administratieve lasten beperken door genetische bronnen onder een IRCC te verkrijgen. Wanneer u genetische bronnen onder een IRCC verkrijgt, wordt u geacht te hebben voldaan aan uw zorgvuldigheidsverplichtingen wat betreft het verzamelen van informatie onder de Europese wetgeving. Bewaar het IRCC en, indien van toepassing, draag het IRCC over aan eventuele volgende gebruikers van de genetische bron.

Meer informatie over het IRCC is te vinden op de pagina Belangrijke termen. Een overzicht van alle gepubliceerde IRCC’s is te vinden op de website van het ABS Clearing-House.