Nieuws

Nagoya Bites podcast over de EU ABS Verordening

Gepubliceerd op
2 november 2021

Een nieuwe aflevering van de podcast ‘Nagoya Bites’, die gehost wordt door de Duitse Nagoya Protocol HuB, bespreekt de EU ABS Verordening met Martin Brink van ABS-Loket Nederland als speciale gast.

Naast de tools en hulpmiddelen op hun zeer informatieve website, maakt de Duitse Nagoya Protocol HuB (GNP HuB) ook ‘Nagoya Bites’, een podcast voor gebruikers van genetische bronnen die hapklare stukjes informatie geeft over het Nagoya Protocol en toegang en verdeling van voordelen (access and benefit-sharing, ABS). Hoewel de podcast vooral gericht is op onderzoekers in de Duitse academische sector, kan de podcast ook nuttig zijn voor anderen die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling van genetische bronnen. De host van de podcast, Elizabeth Karger van de GNP HuB en het Leibniz Institute DSMZ, interviewt mensen die betrokken zijn bij ABS, variërend van bevoegde autoriteiten (competent authorities) en nationale ABS-Loketten (national focal points) tot gebruikers van genetische bronnen.

In de meest recente aflevering bespreken Martin Brink van het ABS-Loket Nederland en Elizabeth Karger het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) en hoe gebruikers kunnen voldoen aan hun zorgvuldigheidsverplichtingen. In de eerdere afleveringen werden gebruikerscontroles op ABS-naleving in Duitsland en de ontwikkeling van een institutionele nalevingsstrategie door de universiteit van Kiel besproken.

U vindt de nieuwste en de eerdere afleveringen van de podcast op de pagina ‘Podcasts’ van de GNP HuB-website.