Screenshot Declare

Nieuws

Nieuwe versie van DECLARE beschikbaar

Gepubliceerd op
14 maart 2018

Onlangs is een nieuwe versie (3.5) beschikbaar gekomen van DECLARE, de EU-brede tool voor het indienen van zorgvuldigheidsverklaringen.

Deze nieuwe versie kent een aantal verbeteringen. De belangrijkste is dat het nu mogelijk is om zorgvuldigheidsverklaringen in te dienen bij het eindstadium van de ontwikkeling van een product met gebruikmaking van genetische bronnen en/of traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen. Het is nu ook mogelijk om een onvolledige verklaring op te slaan en er later verder aan te werken. De handleiding is ook bijgewerkt (zie bijlage).

DECLARE is beschikbaar via het portal van de Europese Commissie. U dient zich eerst te registreren bij de EU (EU login) en vervolgens bij DECLARE. In bijgevoegde handleiding kunt u vinden hoe DECLARE werkt en hoe u een zorgvuldigheidsverklaring kunt indienen.

Voor meer informatie over handhaving en de zorgvuldigheidsverklaringen kunt u terecht op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).