Nieuws

Onderhandelingen over Digital Sequence Information (DSI) opnieuw uitgesteld

Gepubliceerd op
7 december 2021

Sinds onze laatste update in september zijn er weinig internationale ontwikkelingen geweest op het gebied van Digitale Sequentie-informatie (‘digital sequence information’, DSI) van genetische bronnen. Het was de bedoeling dat onderhandelingen m.b.t. DSI zouden plaatsvinden tijdens de hervatte, fysieke bijeenkomst van de OEWG-3 in januari 2022. Vanwege de ontwikkelingen van de COVID-19-pandemie moest deze bijeenkomst echter worden uitgesteld, mogelijk tot maart 2022.

Zoals eerder uitgelegd, wordt er momenteel een internationale discussie gevoerd over de vraag of het gebruik van Digitale Sequentie-informatie (‘digital sequence information’, DSI) van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen inzake toegang en verdeling van voordelen (ABS). Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de manier waarop omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI.

Tijdens de Derde Bijeenkomst van de Third Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-3), die online plaatsvond van 23 augustus t/m 3 september 2021, werden sterk uiteenlopende standpunten naar voren gebracht over de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI, variërend van het toepassen van dezelfde ABS-regels op DSI als op genetische bronnen, tot geen monetaire verdeling van voordelen voortkomend uit het gebruik van DSI. De EU en haar Lidstaten zijn van mening dat het principe van ‘open access’ (vrije toegang) tot DSI in het publieke domein behouden moet blijven, en dat een eventuele toekomstige oplossing voor DSI niet mag leiden tot belemmering van deze open access en evenmin negatieve invloed mag hebben op het ‘open science’ model.

Onderhandelingen in 2022

Het was de bedoeling dat onderhandelingen m.b.t. DSI zouden plaatsvinden tijdens de hervatte, fysieke bijeenkomst van de OEWG-3 in Genève in januari 2022. De resultaten van de bijeenkomst in Genève zouden worden besproken tijdens de Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the CBD (COP-15), die na een formele virtuele opening in oktober 2021 voornamelijk als fysieke bijeenkomst zou plaatsvinden in Kunming, China, in april-mei 2022. Naar verwachting zouden er besluiten over DSI worden genomen tijdens deze COP-15. Vanwege de ontwikkelingen van de COVID-19-pandemie, moest de bijeenkomst in Genève echter worden uitgesteld, mogelijk tot maart 2022. Dit betekent dat de COP-15 waarschijnlijk wordt uitgesteld tot de tweede helft van 2022.

In de tussentijd blijft de Nederlandse ABS-Autoriteit (Kim van Seeters; k.vanseeters@minlnv.nl) geïnteresseerd in de ervaringen van Nederlandse stakeholders met DSI en hun mening over de DSI-scenario’s die beschreven zijn in eerdere artikelen (Beleidsscenario’s voor toegang en verdeling van voordelen (ABS) en digitale sequentie-informatie (DSI) en Voortgang op het gebied van Digitale Sequentie-informatie (DSI)).