Nieuws

Verslag: Global ABS Conference 2020

Gepubliceerd op
14 december 2020

Op 29 oktober 2020 was het precies 10 jaar geleden dat het Nagoya Protocol werd aangenomen. Om de 10e verjaardag te vieren, organiseerde het UNDP-GEF Global ABS Project de Global ABS Conference 2020. Tijdens dit online evenement werd de voortgang op het gebied van ABS tot nu toe besproken, alsmede een visie voor de toekomst.

De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), de regeringen van Japan en Jordanië en andere partners. De conferentie vond plaats op meerdere dagen in oktober en november, met als thema “de ABS die we allemaal nodig hebben”. Na de openingssessie op 29 oktober, volgden sessies gericht op onderzoekers (4 november), de private sector (11 november) en inheemse volkeren (18 november), terwijl in de afsluitende sessie op 25 november vooruitgekeken werd naar de toekomst. De meeste sessies werden afgesloten met de mogelijkheid om vragen te stellen en debatten. Op sociale media werden deelnemers via #theABSweALLneed uitgenodigd om hun kijk op ABS te delen.

De opnames en presentaties van de conferentie zijn (na inloggen) beschikbaar op de website van de Global ABS Community: ‘Global ABS Conference 2020’.

Happy Birthday Nagoya Protocol

Op 29 oktober trapte Alejandro Lago van het UNDP-GEF Global ABS Project de verjaardagsviering af. Zijn enthousiasme zette de toon voor de rest van de sessie. Biodiversiteitsleiders van over de hele wereld hadden videoboodschappen opgenomen om het Nagoya Protocol een gelukkige verjaardag te wensen en bespraken hun visie op access and benefit-sharing (‘toegang en verdeling van voordelen’) in de toekomst (bekijk de video’s hier). Na een fotomontage van belangrijke momenten in de geschiedenis van benefit-sharing, startte het panel over onderhandelingen rondom het Nagoya Protocol. De zes panelleden, allen rechtstreeks betrokken bij ABS-onderhandelingen en -implementatie, gaven inzicht in het historische perspectief en de technische aspecten van het Nagoya Protocol, benoemden de hoogte- en dieptepunten van het proces, en keken naar de toekomst.

ABS for Users I: A Dialogue Between Governments and Researchers

De tweede sessie, die plaatsvond op 4 november, bracht overheden en onderzoekers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. Sprekers bespraken de ABS-systemen in verschillende regio’s en landen, en er was een panel met nationale bevoegde instanties (CNA’s) en onderzoekers. De presentaties over digital sequence information (digitale sequentie-informatie, DSI) en de relevantie hiervan voor ABS waren bijzonder interessant, gezien de lopende discussies over dit onderwerp. Een andere zeer relevante presentatie was ‘Pathogens and Health Emergencies’, met cases over het Zika-virus en het momenteel zeer actuele COVID-19.

ABS for Users II: A Dialogue Between Governments and Private Sector

Op 11 november deelden een aantal bedrijven die voorop lopen op het gebied van ABS en het behoud van biodiversiteit hun perspectieven in een panel met nationale bevoegde instanties (CNA’s) en private bedrijven, evenals in een panel van de private sector.

ABS Dialogue Between Governments and Indigenous Peoples. The Lessons Learned

Op 18 november werden inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (IPLC’s) uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en hulpbronnen, hun behoeften te uiten en te bespreken hoe aan deze behoeften voorzien kan worden in het Post-2020 Biodiversity Strategic Framework. Een panel van NGO’s en multi-stakeholderorganisaties benadrukte hoe samenwerkingen tussen IPLC’s onderling en tussen IPLC’s en andere belanghebbenden voordelen kan brengen, niet in de laatste plaats voor onderwijs en capacity-building.

Building the ABS we all Need for the Post-2020 Biodiversity Framework

In de slotsessie van de conferentie op 25 november bespraken sprekers van voorgaande sessies de kernboodschappen en lessen die getrokken kunnen worden uit deze serie van webinars en er werd gekeken naar de toekomst. Wat is er nodig om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen en hoe kan het Post-2020 Biodiversity Framework bijdragen aan ABS-implementatie? Er werd aangevoerd dat de consument een sleutelrol speelt. Een toenemende vraag van klanten naar natuurlijke en duurzame producten moedigt bedrijven aan om maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen en duurzaamheid op te nemen in hun waarden en strategieën. Deze waarden kunnen voor bedrijven effectievere prikkels zijn dan (beperkende) regels en wetten.

Monitorsystemen die in het Post-2020 Biodiversity Framework zijn opgenomen, kunnen helpen door indicatoren te gebruiken om de voortgang van doelen en doelstellingen te meten, waardoor inzicht gegeven wordt in de specifieke acties die nodig zijn om de doelen te behalen. Ook werd benadrukt dat open, duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen belangrijk is om wederzijds vertrouwen en begrip te kweken en ongeduld en frustraties te verminderen.