Nieuws

ABS-hulpmiddelen: waar vindt u wat?

Gepubliceerd op
5 juli 2021

Sinds het Nagoya Protocol meer dan tien jaar geleden werd aangenomen, is de hoeveelheid hulpmiddelen voor access and benefit-sharing en naleving steeds meer toegenomen. In dit artikel gaan we dieper in op een aantal ABS-hulpmiddelen voor gebruikers van genetische bronnen.

Aangezien er zo veel ABS-hulpmiddelen beschikbaar zijn, lijkt het ons nuttig om een aantal websites en beste praktijken uit te lichten. Wees echter voorzichtig bij het gebruik van informatie uit onofficiële bronnen, aangezien de informatie verouderd of onjuist kan zijn. Voordat u genetische bronnen gebruikt, is het aan te raden de informatie van het land van levering te controleren in het ABS Clearing-House en bij onduidelijkheden bevestiging over de nationale ABS-wetgeving te zoeken bij het ABS National Focal Point (NFP) van het land van levering via de contactgegevens die op het ABS Clearing-House staan.

Websites

De website van het ABS Clearing-House (ABSCH) is het officiële platform voor ABS-wetgeving en zou de eerste stop moeten zijn van elke (toekomstige) gebruiker van genetische bronnen. Het ABSCH biedt nationale ABS-wetgeving en wettelijke vereisten, de contactgegevens van ABS National Focal Points (NFP) en Competent National Authorities (CNA), ABS-procedures, internationaal erkende certificaten van naleving (IRCC) en meer.

Als u dit artikel leest, bent u waarschijnlijk bekend met de website van het ABS-Loket Nederland, die richtlijnen geeft over de toegang tot genetische bronnen uit Nederland en het buitenland, achtergrondinformatie geeft over internationale regels en Nederlands beleid, en veelgebruikte termen verklaart. Onze ABS hulptool is bedoeld om u te helpen bepalen of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen, en, als dit het geval is, wat uw verplichtingen onder de Verordening zijn.

Het ABS Information Forum heeft tot doel taxonomen en andere wetenschappers te helpen ABS te begrijpen en hun capaciteit te vergroten om aan ABS-verplichtingen te voldoen. Naast veel achtergrondinformatie bevat de website ook een overzicht van tools en hulpmiddelen, inclusief gedragscodes, beste praktijken, modelovereenkomsten en een zelfbeoordelingstool voor ABS-naleving door organisaties.

De ‘Resources’-webpagina van de Union for Ethical Biotrade (UEBT) bevat verschillende hulpmiddelen voor het bedrijfsleven, waaronder casestudies en ABS-factsheets voor een aantal landen en regio’s, die een kort overzicht geven van regels, vereisten, overwegingen en relevante autoriteiten.

Een nieuwkomer is de Duitse Nagoya Protocol HuB, dat gefinancierd wordt door de Duitse overheid. Hoewel deze website in eerste instantie gericht is op onderzoekers in de academische sector in Duitsland, biedt de website duidelijke, makkelijk te begrijpen informatie over ABS en naleving voor alle gebruikers van genetische bronnen. Ook interessant voor gebruikers van genetische bronnen zijn de ‘Compliance Stories’, gericht op het delen van ervaringen van gebruikers.

Beste praktijken

Beste praktijken op het gebied van toegang en verdeling van voordelen kunnen gebruikers van genetische bronnen helpen om de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) na te leven. De Code of Conduct and Best Practice van het Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF) is momenteel de enige beste praktijk die officieel erkend is door de Europese Commissie. Deze Code biedt een kader om collectiehouders en onderzoekers binnen de CETAF-community te begeleiden bij het voldoen aan de ABS-vereisten in hun dagelijkse werk.

Andere belangrijke beste praktijken en gidsen zijn de ‘Best Practice’ van het Global Genome Biodiversity Network (GBBN), de ‘Guide to ABS compliance’ van het European Marine Biological Resource Centre (EMBRC), de ‘Best Practice Manual’ van de Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI), de ‘Code of Practice’ van de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), en het ‘Guidance Document’ van de International Fragrance Association (IFRA) en de International Organization of the Flavor Industry (IOFI). Deze documenten zijn te vinden op de pagina ‘Downloads en links’ van het ABS-Loket Nederland. Zie voor meer informatie over beste praktijken Artikel 8 van de EU ABS Verordening.

Meer ABS-hulpmiddelen op de website van het ABS-Loket Nederland

De pagina ‘Downloads en links’ van het ABS-Loket Nederland, geeft een breed overzicht van documenten en links, waaronder gedragscodes, beste praktijken en tools, COP-MOP-besluitboekjes, de CBD-serie ‘Bioscience at a Crossroads’, de ‘State of the World’-rapporten van de FAO, meer diepgaande informatie over toegang en verdeling van voordelen en de implementatie van ABS-maatregelen in verschillende sectoren, en links naar pagina’s met meer ABS-informatie.