Nieuws

FAO-onderzoek naar nationale ABS-maatregelen

Gepubliceerd op
7 december 2021

De FAO heeft een onderzoek gepubliceerd naar de manier waarop landen in hun ABS-maatregelen rekening houden met de specifieke kenmerken van genetische bronnen voor voedsel en landbouw (GRFA) en hiermee geassocieerde traditionele kennis (TKGRFA).

Tijdens het sluiten van het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) in 1992 werd geaccepteerd dat genetische bronnen voor voedsel en landbouw (GRFA) verschillen van andere genetische bronnen en anders behandeld moeten worden. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft nu een onderzoek gepubliceerd naar de manier waarop landen in hun ABS-maatregelen rekening houden met de specifieke kenmerken van genetische bronnen voor voedsel en landbouw (GRFA) en hiermee geassocieerde traditionele kennis (TKGRFA).

Het onderzoek had als doel om mogelijke benaderingen hiervan te identificeren, evenals de lessen die geleerd zijn tijdens de implementatie daarvan en de uitdagingen en mogelijke oplossingen. De hoofdconclusie is dat hoewel landen een scala aan opties hebben om in hun ABS-maatregelen rekening te houden met de specifieke kenmerken van GRFA en TKGRFA, de meeste maatregelen GRFA niet anders dan andere genetische bronnen lijken te behandelen. Uitzonderingen hierop zijn plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw, die vaak behandeld worden volgens de benadering van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA). Ook wordt geconcludeerd dat er verschillende benaderingen bestaan om rekening te houden de specifieke kenmerken van GRFA/TKGRFA in ABS-maatregelen en dat er geen one size fits all-model is. Een derde conclusie is dat er een gebrek is aan bewijs over de positieve en negatieve effecten van deze verschillende benaderingen op gebruikers van GRFA, het behoud en duurzame gebruik van GRFA, het delen van voordelen en voedselveiligheid, terwijl er ook een gebrek aan bewijs over hoe maatregelen in de praktijk zijn geïmplementeerd.

U vindt het onderzoek met de titel ‘Survey of access and benefit-sharing country measures accommodating the distinctive features of genetic resources for food and agriculture and associated traditional knowledge’ op de ABS-Loket-pagina ‘Downloads en links’ of via de directe link (PDF).