Nieuws

Nieuwe NVWA-inspecteur voor Nagoya Protocol

Gepubliceerd op
30 januari 2023

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vanaf begin dit jaar een nieuwe inspecteur voor het dossier Nagoya Protocol: Inge Dedding. Met haar expertise zal de NVWA doorgaan met de controles op de naleving van de ABS-regels voor gebruikers van genetische bronnen in Nederland.

Toezicht en voorlichting Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol verplicht de overheden van landen die het Protocol hebben geratificeerd om naleving van het Protocol te bevorderen en te controleren. De EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) implementeert het Nagoya Protocol in Nederland en legt verplichtingen op aan gebruikers van genetische bronnen in de EU. In Nederland worden controles op naleving van de EU ABS Verordening uitgevoerd door de NVWA.

In 2019 en 2020 zijn online inspecties op de naleving van de EU ABS Verordening uitgevoerd bij en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de publieke onderzoekssector en de voeder- en voedingsmiddelenindustrie. Inge zal dit weer oppakken. De sector die vanaf mei dit jaar gecontroleerd zal gaan worden is de cosmeticasector. Dit kan ofwel via digitale controles gebeuren, ofwel fysiek.

Met het oog op de controles is het de bedoeling dat dit jaar ook weer gezamenlijke voorlichtingspresentaties van de NVWA en het ABS-Loket Nederland worden georganiseerd.

Visie Natuur van de NVWA

De NVWA wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van biodiversiteitsverlies. Correcte naleving van het Nagoya Protocol is hierbij van belang, omdat de verdeling van voordelen uit het gebruik van genetische bronnen bij kan dragen aan het behoud van (genetische) biodiversiteit in het land van levering van de genetische bron.

Meer informatie

Bij vragen over toezicht kan contact worden opgenomen met Inge Dedding (i.m.dedding@nvwa.nl). Wilt u een voorlichtingspresentatie aanvragen? Neem dan contact op met het ABS-Loket. Er zijn binnen Nederland geen kosten verbonden aan deze presentaties.