Nagoya Bites podcast over de EU ABS Verordening

De Duitse Nagoya Protocol HuB (GNP HuB) maakt ‘Nagoya Bites’, een podcast voor gebruikers van genetische bronnen die hapklare stukjes informatie geeft over het Nagoya Protocol en toegang en verdeling van voordelen (access and benefit-sharing, ABS). In aflevering 3 ('Understanding the scope of the EU Regulation') bespreken Martin Brink van het ABS-Loket Nederland en Elizabeth Karger van de GNP HuB het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) en hoe gebruikers kunnen voldoen aan hun zorgvuldigheidsverplichtingen.

U vindt de aflevering van de podcast op de pagina ‘Podcasts’ van de GNP HuB-website.