Nieuws

Brazilië 130e Partij bij het Nagoya Protocol

Gepubliceerd op
29 juni 2021

Op 2 juni 2021 werd Brazilië de 130e Partij bij het Nagoya Protocol. Brazilië ratificeerde het Nagoya Protocol op 4 maart en werd 90 dagen later een Partij.

Nu Brazilië Partij bij het Nagoya Protocol is geworden, zijn de gebruikersverplichtingen van de EU ABS Verordening ook van toepassing op het gebruik van Braziliaanse genetische bronnen in de EU. Dit betekent dat gebruikers passende zorgvuldigheid moeten betrachten om er zeker van te zijn dat de toegang tot Braziliaanse genetische bronnen en traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen is verkregen in overeenstemming met de Braziliaanse ABS-regels. Het kan voor gebruikers in de EU nodig zijn om een zorgvuldigheidsverplichting in te dienen bij het gebruik van Braziliaanse genetische bronnen die op of na 2 juni 2021 verkregen zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat de nationale ABS-wetgeving van Brazilië van toepassing is op genetisch materiaal waarvan het gebruik heeft plaatsgevonden of plaatsvindt nadat de Braziliaanse Biodiversiteitswet van kracht is geworden (17 november 2016), zelfs als de toegang vóór deze datum heeft plaatsgevonden. Dit komt door de Braziliaanse definitie van toegang tot genetische bronnen: ‘onderzoek of technologische ontwikkeling uitgevoerd op genetische informatie van planten, dieren en microbiële soorten, of enige andere soort, inclusief stoffen die afkomstig zijn van het metabolisme van deze levende organismen’. Aan de andere kant is de EU ABS Verordening alleen van toepassing op Braziliaanse genetische bronnen en traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen die op of na 2 juni zijn verkregen.

Meer informatie over de ABS-regels en -wetgeving van Brazilië is te vinden op het landenprofiel op de website van het ABS Clearing-House en via het Braziliaanse Nationale ABS-Loket, waarvan de contactgegevens ook op de website van het ABS Clearing-House staan.