Winterkoning op gras

Meer over het Nationaal ABS-loket

Eén van de verplichtingen waaraan de partijen bij de het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) moeten voldoen is het aanwijzen van een Nationaal Loket om de toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-sharing, ABS) te faciliteren, en informatie te verlenen aan potentiële gebruikers en leveranciers. Deze website is één van de instrumenten van het Nationaal ABS-loket om bij te dragen aan de implementatie van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en het bevorderen van vertrouwen en transparantie om de uitwisseling van genetische bronnen te faciliteren.

Naast het Nationaal Loket, is er een Bevoegde Nationale Autoriteit (Competent National Authority, CNA) aangewezen. De bevoegde nationale autoriteit van een land is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot genetische bronnen en het geven van advies over de wettelijke eisen en procedures voor het verkrijgen van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) en het afsluiten van onderling overeengekomen voorwaarden (MAT). Een land kan meerdere bevoegde nationale autoriteiten hebben, bijvoorbeeld voor verschillende doeleinden of in geval van federale staten.

Contactgegevens van het Nationaal ABS-loket (NFP) en de Bevoegde Nationale Autoriteit (CNA)