Winter

Nederlandse activiteiten op het gebied van verdeling van voordelen

Implementatie van het Internationale Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA)           

Het Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt het Genetic Resources Policy Initiative 2: Strengthening National Capacities to Implement the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. De belangrijkste uitvoerende organisatie is Bioversity International, één van de internationale landbouwonderzoekscentra. Het project heeft als doelen: het bevorderen van de deelname van landen in het multilaterale systeem voor toegang en verdeling van voordelen van het Internationale Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA); het vinden van methoden om de toegang van landen tot plantaardige genetische bronnen te verbeteren; en het benutten van de mogelijkheden van andere aspecten van het ITPGRFA. Het project valt onder de algemene coördinatie en sturing van het Joint Capacity Building Programme for Developing Countries on the Implementation of the Treaty and its Multilateral System van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Secretariaat van het ITPGRFA en Bioversity International.. Het project omvat beleidsinitiatieven, onderzoek en activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw, waarbij teams uit Bhutan, Burkina Faso, Costa Rica, Ivoorkust, Guatemala, Nepal, Rwanda en Oeganda betrokken zijn.

Ondersteuning van de Global Crop Diversity Trust

In de periode 2011 – 2012, heeft Nederland 2.5 miljoen dollar toegezegd aan de Global Crop Diversity Trust, onderdeel van de financieringsstrategie van het ITPGRFA. De Trust heeft als missie om wereldwijd het behoud en de beschikbaarheid van gewasdiversiteit voor voedselzekerheid te waarborgen, door het ondersteunen van unieke gewascollecties. Dat doet zij wereldwijd en voor altijd, mede op basis van een zogenaamd endowment fund. Financiële bijdragen worden gebruikt voor het lange-termijn behoud van unieke plantaardige genetische bronnen voor voedsel en landbouw in ex situ collecties. Meer informative over de Trust is beschikbaar op: www.croptrust.org.

Bilaterale samenwerking ter implementatie van wetgeving op het gebied van toegang en verdeling van voordelen

De Nederlandse overheid heeft een aantal bilaterale projecten ondersteund die zich richtten op de implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van toegang tot genetische bronnen en verdeling van voordelen uit hun gebruik. Landen waarin is samengewerkt zijn onder meer China, India (samenwerking met overheden), Kenia, Burkina Faso, Zuid-Afrika en Namibië (binnenlandse belanghebbenden).

Cursussen van Wageningen UR op het gebied van beleid voor plantaardige genetische bronnen

Het Centre for Development Innovation (CDI) en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), beide onderdeel van Wageningen UR, organiseren jaarlijks korte post-doctorale cursussen op het gebied van beleid over plantaardige genetische bronnen, inclusief over toegang tot genetische bronnen en de verdeling van voordelen uit hun gebruik. De ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken (via NUFFIC) ondersteunen WUR daarbij. Informatie over deze cursussen is beschikbaar op de website van CDI.