Nieuws

Meningen van gebruikers over de verdeling van voordelen uit het gebruik van Digitale Sequentie-Informatie (DSI) van genetische bronnen

Gepubliceerd op
28 mei 2024

In maart 2024 kwamen commerciële en niet-commerciële gebruikers van Digitale Sequentie-Informatie (DSI) en onderhandelaars van Europese landen samen op het eiland Vilm in Duitsland, om mogelijkheden voor het delen van de voordelen van het gebruik van DSI van genetische bronnen te bespreken. Een verslag van de bijeenkomst is nu online beschikbaar.

Al enige jaren wordt er een internationale discussie gevoerd over de vraag of het gebruik van Digitale Sequentie-Informatie (Digital Sequence Information, DSI) van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen m.b.t. toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS), net als het gebruik van genetische bronnen. Het belangrijkste discussieforum is het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD). Tijdens de vijftiende bijeenkomst van de Conference of the Parties van de CBD (COP 15), die in december 2022 plaatsvond, is besloten dat de verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen een multilaterale aanpak zal volgen, met een wereldwijd fonds voor batenverdeling (benefit-sharing fund). Er is een vervolgproces gestart om de verdere details van dit multilaterale systeem en de operationalisering van het fonds te bespreken.

Van 18 tot 21 maart 2024 organiseerde het Meridian Institute een bijeenkomst onder de titel ‘User Perspectives on the CBD Multilateral Mechanism for Benefit-sharing from the Use of DSI‘, op het eiland Vilm in Duitsland. Tijdens deze bijeenkomst bediscussieerden commerciële en niet-commerciële gebruikers van DSI en vertegenwoordigers van Europese landen die deelnemen aan de lopende internationale onderhandelingen de mogelijkheden voor het delen van de voordelen van het gebruik van DSI van genetische bronnen. De bijeenkomst was bedoeld om ideeën en informatie te genereren die nuttig zouden kunnen zijn in de huidige discussies, zoals die binnen de momenteel actieve Informal Advisory Group (IAG) on Benefit-sharing from the Use of Digital Sequence Information on Genetic Resources, en in de formele onderhandelingen die zullen plaatsvinden in de tweede bijeenkomst van de Ad Hoc Open-ended Working Group on Benefit-sharing from the Use of Digital Sequence Information on Genetic Resources, die in augustus 2024 zal worden gehouden, en de zestiende bijeenkomst van de Conference of the Parties van de CBD (COP 16), die in oktober-november 2024 zal worden gehouden.

Een rapport met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst op Vilm is hier beschikbaar.

Voor meer informatie en voor het delen van uw mening over het delen van de voordelen van het gebruik van DSI van genetische bronnen, kunt u contact opnemen met mevrouw Kim van Seeters (ABS-bevoegde nationale autoriteit; k.vanseeters@minlnv.nl) of de heer Martin Brink (Nationaal ABS-Loket, martin.brink@wur.nl).