Nieuws

Mogelijkheden om input te leveren m.b.t. DSI vóór CBD-vergaderingen in december

Gepubliceerd op
8 november 2022

Verschillende beleidsopties over hoe om te gaan met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (DSI) van genetische bronnen zijn beoordeeld op basis van een prestatiematrix, waarbij de criteria gericht zijn op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Verschillende beoordelingen geven aan dat de multilaterale opties beter scoren dan de bilaterale. De opties worden verder besproken tijdens de bijeenkomsten van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) in december, en naar verwachting worden daar belangrijke beslissingen omtrent DSI genomen. U kunt nog steeds input leveren door deel te nemen aan de online stakeholdersmeeting (23 november) of een e-mail te sturen naar de Nederlandse ABS-Autoriteit.

Achtergrond

Al enige jaren wordt er een internationale discussie gevoerd over de vraag of het gebruik van Digitale Sequentie-informatie (Digital Sequence Information, DSI) van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen inzake toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS), net als het gebruik van genetische bronnen. Het belangrijkste discussieforum is het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD), terwijl andere internationale ABS-instrumenten vooral de CBD-uitkomsten afwachten.

Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de manier waarop omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen. Om de verschillende beleidsopties te beoordelen, is een kader ontwikkeld op basis van een aantal criteria gericht op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Een prestatiematrix is ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre de beleidsopties aan deze criteria voldoen.

Beoordeling van de beleidsopties

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een consultant een onafhankelijke beoordeling van de voorgestelde beleidsopties zou maken, maar de consultant heeft deze opdracht niet kunnen uitvoeren. Een eerste beoordeling is nu gedaan door de Informele DSI-Adviesgroep (Informal Advisory Group), die in 2021 is ingesteld om de besprekingen over DSI vooruit te helpen. De resultaten van deze beoordeling staan in dit document en in het verslag van de voorzitters van de Informele DSI-Adviesgroep.

Uit de resultaten van deze eerste beoordeling blijkt dat de multilaterale beleidsopties beter scoren m.b.t. de vastgestelde criteria dan de bilaterale opties, hetgeen overeenstemt met het standpunt dat Nederland en de EU innemen. Het is wel zo dat niet alle Partijen bij het CBD betrokken zijn bij de Informele DSI-Adviesgroep en dat de beoordeling geen formele status heeft.

Ook mogelijk interessant voor u is de analyse van de opties door het internationale DSI Scientific Network, dat in 2020 is opgericht om de onderzoeksgemeenschap een stem te geven in de DSI-discussies. In deze analyse scoren de multilaterale opties ook beter dan de bilaterale.

Belangrijke CBD-bijeenkomst in December

Van 7-19 december 2022 zal de tweede helft van de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties bij de CBD (COP-15) plaatsvinden in Montreal, Canada. De verwachting is dat belangrijke beslissingen over DSI genomen zullen worden tijdens deze bijeenkomst. Ter voorbereiding op COP-15 zal van 3-5 december een korte vijfde bijeenkomst van de Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-5) plaatsvinden in Montreal, waarin ook DSI zal worden besproken.

Hoe kunt u input geven?

Ter voorbereiding van COP-15 wordt op 23 november een online bijeenkomst voor stakeholders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal er niet alleen gelegenheid zijn om DSI te bespreken, maar ook diverse andere belangrijke agendapunten van COP-15, in het bijzonder het post-2020 Global Biodiversity Framework, een ambitieus plan om een wereldwijde beleidsverandering op het gebied van biodiversiteit tot stand te brengen. Het doel van deze stakeholdersbijeenkomst is om u te informeren over het proces richting COP15 en u de gelegenheid te bieden input te leveren aan de Nederlandse delegatie voor COP-15. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via dit registratieformulier.

Op het gebied van DSI kunt u uw standpunten ook rechtstreeks kenbaar maken aan de Nederlandse ABS-Autoriteit (mevr. Kim van Seeters; k.vanseeters@minlnv.nl). Het zou bijvoorbeeld erg behulpzaam zijn als u uw eigen beoordeling van de beleidsopties zou kunnen delen, met name door de prestatiematrix in te vullen en deze, met eventuele opmerkingen die u heeft, naar mevr. Kim van Seeters te sturen.

Downloads

Links