Nieuws

CBD-bijeenkomsten (o.a. over DSI) in maart

Gepubliceerd op
14 februari 2022

Verschillende eerder uitgestelde bijeenkomsten in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) en het Nagoya Protocol zullen nu plaatsvinden van 14-29 maart in Genève, Zwitserland. Tijdens deze bijeenkomsten zal onder meer worden gediscussieerd over hoe omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI digitale sequentie-informatie (‘digital sequence information’, DSI).

De bijeenkomsten waren oorspronkelijk gepland voor 2021 maar werden uitgesteld naar 2022, omdat fysieke bijeenkomsten door de COVID-19-pandemie niet mogelijk waren en onderhandelingen niet online plaats konden vinden. De bijeenkomsten vinden nu plaats van 14-29 maart in Genève, Zwitserland. Meer informatie is te vinden op de website van de CBD (Engels). De uitkomsten van de bijeenkomsten in Genève zullen worden meegenomen in de Vijftiende Bijeenkomst van de Conference of the Parties (COP-15) bij de CBD, die, na een formele virtuele opening in oktober 2021, waarschijnlijk zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2022.

Een van de bijeenkomsten in Genève is de hervatte sessie van de Derde Bijeenkomst van de Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (OEWG-3), waarin verdere discussies zullen plaatsvinden over hoe omgegaan zou kunnen worden met de toegang tot en verdeling van voordelen uit het gebruik van digitale sequentie-informatie (digital sequence information, DSI). Zie voor meer informatie de eerdere artikelen Beleidsscenario’s voor toegang en verdeling van voordelen (ABS) en digitale sequentie-informatie (DSI) en Voortgang op het gebied van Digitale Sequentie-informatie (DSI).

Ter voorbereiding op de DSI-discussies tijdens OEWG-3 zijn punten van mogelijke overeenstemming en ogenschijnlijke meningsverschillen over hoe om te gaan met DSI geïdentificeerd. Er wordt een kader voorgesteld om op basis van een reeks van criteria de verschillende beleidsopties te beoordelen, waarbij de criteria gericht zijn op effectiviteit, efficiëntie, goed bestuur en coherentie. Een nieuwe optie (‘1 procent heffing op detailhandelsverkoop van genetische bronnen’), voorgesteld door de Afrikaanse Unie, is toegevoegd aan de eerder voorgestelde beleidsopties. Samengevat worden momenteel de volgende beleidsopties overwogen, waarbij ook de mogelijkheid open blijft om verschillende opties te combineren (bijvoorbeeld Optie 4 met een andere optie).

 • Optie 0: Bestaande situatie.
 • Optie 1: DSI van genetische bronnen volledig geïntegreerd in nationale ABS-maatregelen.
 • Optie 2: Standaard onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT).

  • 2.1: Standaard-MAT of -licentie op nationaal niveau.
  • 2.2: Standaard-MAT of -licentie op internationaal niveau.
 • Optie 3: Geen voorafgaande geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) en geen onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT).

  • 3.1: Betalingen voor toegang tot DSI van genetische bronnen.
  • 3.2: Andere betalingen en bijdragen.
 • Optie 4: Verbeterde technische en wetenschappelijke capaciteit en samenwerking;
 • Optie 5: Geen verdeling van voordelen vanuit DSI van genetische bronnen.
 • Optie 6: 1 procent heffing op detailhandelsverkoop van genetische bronnen.

Meer informatie over wat er tijdens de bijeenkomsten in Genève over DSI zal worden besproken, is te vinden in dit document (Engels), waarin in bijlage I de beleidsopties worden beschreven, en in bijlage II en III de mogelijke criteria en subcriteria om deze opties te beoordelen. Veel informatie over de DSI-discussie wordt gegeven in de webinars die het Secretariaat van de CBD heeft georganiseerd in 2020 en 2021.

Zoals eerder aangegeven blijft de Nederlandse ABS-Autoriteit (Kim van Seeters; k.vanseeters@minlnv.nl) geïnteresseerd in de ervaringen van Nederlandse stakeholders met DSI en hun mening over de voorgestelde DSI-scenario’s.