Nieuws

Vernieuwde interactieve ABS-hulptool

Gepubliceerd op
16 mei 2022

Om u te helpen bepalen of uw activiteiten onder de EU ABS Verordening vallen, heeft het ABS-Loket een interactieve hulptool ontwikkeld. De tool is recent bijgewerkt met informatie uit de herziene EU Leidraad.

De Europese Commissie heeft in 2021 een herziene EU Leidraad gepubliceerd die gedetailleerdere informatie en praktische voorbeelden geeft over het toepassingsgebied en de verplichtingen voor gebruikers van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014).

Het ABS-Loket Nederland heeft deze nieuwe informatie nu verwerkt in de ABS-hulptool. Er zijn vragen toegevoegd over of de genetische bron wordt gebruikt in de zin van de EU ABS Verordening (‘onderzoek en ontwikkeling’) en of de genetische bron wordt verkregen als grondstof zonder (daaropvolgend) onderzoek en ontwikkeling. Sommige categorieën genetische bronnen of activiteiten met genetische bronnen vallen mogelijk niet binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening. De vernieuwde hulptool benoemt deze categorieën en verwijst naar relevante secties van de EU ABS Verordening. Voor meer informatie over de nieuwe inhoud in de EU Leidraad, zie ‘Herziene EU Leidraad officieel gepubliceerd’.

Naast het helpen bepalen of uw activiteiten met genetische bronnen onder de EU ABS Verordening vallen, biedt de hulptool ook een kort overzicht van uw verplichtingen onder de Verordening wanneer de activiteiten inderdaad onder de Verordening vallen. De pagina bevat ook een printbare flowchart, die te gebruiken is in combinatie met de informatie op de pagina, en een lijst die belangrijke termen uitlegt die in de tool worden gebruikt.
U vindt de vernieuwde hulptool op de pagina ‘Tool voor hulp bij de naleving van de EU ABS Verordening’.