Nieuws

Wat zijn uw ABS-verplichtingen als gebruiker?

Gepubliceerd op
6 december 2022

Als u werkt met genetische bronnen, heeft u mogelijk verplichtingen op het gebied van ABS (Access and Benefit-sharing, Toegang en Verdeling van Voordelen) op basis van de EU ABS Verordening en de nationale ABS-wetgeving van het land van levering. Wat zijn uw ABS-verplichtingen als gebruiker van genetische bronnen in de EU?

Allereerst is het belangrijk om te weten of er sprake is van gebruik van genetische bronnen. Als u geen gebruiker bent in de zin van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014), heeft u geen ABS-verplichtingen onder deze Verordening. Lees om dit te bepalen de artikels ‘Bent u een gebruiker van genetische bronnen?’ en ‘EU ABS Verordening: binnen of buiten het toepassingsgebied?’ en gebruik de interactieve hulptool van het ABS-Loket.

U moet zich ervan bewust zijn dat landen van levering nationale toegangwetgeving kunnen hebben, die mogelijk afwijkt van de EU-interpretatie van het Nagoya Protocol. Ook als u geen gebruiker in de zin van de EU ABS Verordening bent, moet u nog steeds voldoen aan de nationale ABS-wetgeving.

Wat moet ik doen als ik een gebruiker van genetische bronnen ben?

Als u een gebruiker van genetische bronnen bent in de Europese Unie, moet u zich houden aan zowel de EU ABS Verordening als de ABS-wetgeving van het land van levering van de genetische bron. In de zin van de EU ABS Verordening betekent ‘land van levering’ het land van oorsprong van de genetische bron of een (andere) Partij bij het Nagoya Protocol die de genetische bron overeenkomstig het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) heeft verkregen. 'Land van oorsprong' betekent het land dat de genetische bronnen bezit onder in-situ-omstandigheden.

Zoek de ABS-regels op. Ga na wat de toegangsregels zijn in het land van levering via de website van het ABS Clearing-House (absch.cbd.int) en/of door contact op te nemen met het Nationaal ABS-Loket (National Focal Point) van het land om informatie over de nationale toegangswetgeving op te vragen. Houd er rekening mee dat zelfs als een land geen toegangswetgeving heeft gepubliceerd op de website van het ABS Clearing-House, er wel toepasselijke toegangswetgeving kan zijn. In dit geval wordt aanbevolen om contact op te nemen met het Nationaal ABS-Loket van het land.

Vraag toestemming. Indien vereist door het land van levering: vraag toestemming (Prior Informed Consent, PIC) aan de bevoegde nationale instantie (Competent National Authority, CNA) van het land van levering. Veel landen hebben contactgegevens en de procedure voor het verkrijgen van PIC gepubliceerd op de website van het ABS Clearing-House (absch.cbd.int).

Stel een contract op. Onderhandel met de leverancier van de genetische bron over de voorwaarden van toegang en leg deze vast in een contract (Mutually Agreed Terms, MAT). Gebruik de genetische bronnen alleen zoals afgesproken met de leverancier en vastgelegd in de MAT.

(Optioneel) Verzoek om publicatie van een certificaat. Vraag het land van levering om een internationaal erkend certificaat van naleving (internationally recognised certificate of compliance, IRCC) te publiceren op de website van het ABS Clearing-House. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, kan een IRCC u helpen uw administratieve lasten te beperken. Lees meer over IRCC's: ‘Het internationaal erkende certificaat van naleving (IRCC) van het Nagoya Protocol’.

Bewaar de documentatie. Bewaar relevante informatie en documentatie tenminste 20 jaar na het beëindigen van het gebruik en geef informatie door aan eventuele volgende gebruikers van de genetische bron. In Artikel 4, paragraaf 3 van de EU ABS Verordening staat welke informatie u moet verzamelen om aan uw verplichtingen op dit gebied te voldoen.

Dien een verklaring in. In sommige gevallen dient u een zorgvuldigheidsverklaring in. Lees voor meer informatie: ‘DECLARE of geen DECLARE: wanneer een zorgvuldigheidsverklaring indienen?

Links