Nieuws

Wat houdt Digitale Sequentie-informatie (DSI) in?

Gepubliceerd op
1 juni 2023

Al enige tijd wordt er een internationale discussie gevoerd over de vraag of en hoe de verdeling van de voordelen uit digitale sequentie-informatie (digital sequence information, DSI) van genetische bronnen moet worden geregeld. Maar waar gaat DSI over? Het ABS Capacity Development Initiative heeft de animatievideo “DSI – Simply Explained” gemaakt, die het toenemende belang van DSI en de achtergrond van de discussies over batenverdeling uit DSI laat zien.

Wat houdt DSI in?

Hoewel digitale sequentie-information (DSI) in vele fora op de agenda staat, is er geen consensus over de precieze definitie van de term DSI, maar deze wordt doorgaans gebruikt om te verwijzen naar genoominformatie. DSI stelt onderzoekers in staat om een genetische bron te onderzoeken of te gebruiken zonder toegang te hebben tot de fysieke bron. Genomische sequentiedata kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om vaccins tegen virussen te ontwikkelen.

Om u te helpen begrijpen wat DSI inhoudt, heeft het Duitse ABS Capacity Development Initiative een korte geanimeerde video (“DSI – Simply Explained”) gemaakt over de DSI-discussie en het belang van DSI voor de drie doelstellingen van de CBD (behoud, duurzaam gebruik van biologische diversiteit en eerlijke en billijke verdeling van voordelen). De video beschrijft ook hoe DSI wordt gegenereerd, gebruikt en opgeslagen, met diverse praktische voorbeelden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Internationale discussies over DSI

Al enige jaren worden een internationale discussies gevoerd over de vraag of het gebruik van DSI van genetische bronnen onderhevig zou moeten worden aan verplichtingen inzake toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS), net als het gebruik van genetische bronnen. Het belangrijkste discussieforum is het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity, CBD), maar DSI wordt ook besproken in andere internationale fora, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Tijdens CBD-bijeenkomsten in december 2022 is besloten dat de CBD een multilaterale aanpak zal gaan volgen voor de verdeling van voordelen uit het gebruik van DSI van genetische bronnen, en dat een vervolgproces zou worden gestart om de verdere details te bespreken. De volgende stap in dit proces is een bijeenkomst van de Ad Hoc Open-ended Working Group on Benefit-sharing from the Use of Digital Sequence Information on Genetic Resources, die in november 2023 zal plaatsvinden.

Meer informatie

Meer informatie over de discussies over de verdeling van voordelen uit DSI kunt u vinden in eerdere nieuwsberichten op de website van het ABS-Loket Nederland, bijv. ‘Digitale Sequentie-informatie (DSI): uitkomst van de CBD-bijeenkomsten in december 2022’ en ‘Mogelijkheden om input te leveren m.b.t. DSI vóór CBD-vergaderingen in december’.

Als u verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Kim van Seeters (ABS-bevoegde nationale autoriteit; k.vanseeters@minlnv.nl) of de heer Martin Brink (Nationaal ABS-Loket, martin.brink@wur.nl).

Links